jclj.net
当前位置:首页 >> 玉字开头的成语接龙 >>

玉字开头的成语接龙

玉润珠圆 润:细腻光滑.象珠子一样圆,象玉石一样光润.比喻歌声宛转优美,或文字流畅明快.玉石不分 比喻好坏不分.玉石俱焚 俱:全,都;焚:烧.美玉和石头一样烧坏.比喻好坏不分,同归于尽.玉碎珠沉 比喻美女的死亡.玉堂金马 玉堂:汉代殿名;金马:汉代宫门名,也称“金门”.旧时比喻才学优异而富贵显达.玉液金波 比喻美酒.玉液琼浆 琼:美玉.用美玉制成的浆液,古代传说饮了它可以成仙.比喻美酒或甘美的浆汁.玉叶金枝 封建时代称皇家后裔.玉卮无当 卮:古代盛酒的器皿;当:底.玉杯没有底.后比喻事物华丽而不合实用.玉漏犹滴 指夜还未过去.玉漏:计时的漏壶.

【玉开头的成语接龙】: 玉食锦衣 →衣被群生 →生不逢时 →时不可失 →失道寡助 →助边输财 →财不露白 →白白朱朱 →朱陈之好 →好吃懒做 →做刚做柔 →柔肠百结 →结不解缘 →缘木求鱼 →鱼帛狐篝 →篝火狐鸣 →鸣凤朝阳 →阳春白雪 →雪

玉食锦衣 →衣被群生 →生不逢时 →时不可失 →失道寡助 →助边输财 →财不露白 →白白朱朱 →朱陈之好 →好吃懒做 →做刚做柔 →柔肠百结 →结不解缘 →缘木求鱼 →鱼帛狐篝 →篝火狐鸣 →鸣凤朝阳 →阳春白雪 →雪案萤窗 →窗间过马 →马不解鞍 →鞍马劳顿 →顿挫抑扬 →扬长避短 →短兵接战 →战不旋踵 →踵迹相接 →接二连三 →三百瓮齑 →齑身粉骨 →骨鲠在喉 →喉长气短 →短兵相接 →接风洗尘 →尘羹涂饭 →饭坑酒囊 →囊空如洗 →洗兵牧马 →马不停蹄 →蹄间三寻 →寻弊索瑕 →瑕不掩瑜 →瑜百瑕一 →一把死拿 →拿班作势 →势不可当 →当场出彩 →彩笔生花 →花残月缺 →缺吃短穿 →穿壁引光 →光采夺目

玉石俱焚、 玉楼赴召、 玉石相揉、 玉马朝周、 玉碎花销、 玉枕兰亭、 玉石杂糅、 玉烛调和、 玉惨花愁、 玉楼金殿、 玉阶彤庭、 玉佩琼琚、 玉石同烬、 玉山倾倒、 玉减香消、 玉关人老、 玉人吹箫、 玉骨冰姿、 玉燕投怀、 玉成其事、 玉箫金、 玉石混淆、 玉叶金柯、 玉山将崩、

玉树临风

玉树临风、玉洁冰清

沪江小学玉字开头的成语玉减香销:yù jiǎn xiāng xiāo 喻美人的消瘦、萎靡.玉碎香销:yù suì xiāng xiāo 喻女子的死.玉箫金管:yù xiāo jīn guǎn 见“玉箫金管”.玉减香消:yù jiǎn xiāng xiāo 见“玉减香销”.玉碎香消:yù suì xiāng xiāo 比喻

玉字开头成语大全 : 玉石俱焚、玉楼赴召、玉碎花销、玉烛调和、玉石相揉、玉惨花愁、 玉石杂糅、玉枕兰亭、玉阶彤庭、玉楼金殿、玉马朝周、玉减香消、 玉成其事、玉山倾倒、玉毁椟中、玉碎花消、玉关人老、玉叶金柯、 玉燕投怀、玉人吹箫、玉成之恩、玉佩琼琚、玉石混淆、玉圭金臬、

玉石俱焚 [yù shí jù fén] 生词本 基本释义 俱:全,都;焚:烧.美玉和石头一样烧坏.比喻好坏不分,同归于尽. 贬义 出 处 《尚书胤征》:“火炎昆冈;玉石俱焚.”

玉润珠圆 润:细腻光滑.象珠子一样圆,象玉石一样光润.比喻歌声宛转优美,或文字流畅明快.玉石不分 比喻好坏不分.玉石俱焚 俱:全,都;焚:烧.美玉和石头一样烧坏.比喻好坏不分,同归于尽.玉碎珠沉 比喻美女的死亡.玉堂金马 玉堂:汉代殿名;金马:汉代宫门名,也称“金门”.旧时比喻才学优异而富贵显达.玉液金波 比喻美酒.玉液琼浆 琼:美玉.用美玉制成的浆液,古代传说饮了它可以成仙.比喻美酒或甘美的浆汁.玉叶金枝 封建时代称皇家后裔.玉卮无当 卮:古代盛酒的器皿;当:底.玉杯没有底.后比喻事物华丽而不合实用.玉漏犹滴 指夜还未过去.玉漏:计时的漏壶.

网站首页 | 网站地图
All rights reserved Powered by www.jclj.net
copyright ©right 2010-2021。
内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com