jclj.net
当前位置:首页 >> 用22510算24点怎么算 >>

用22510算24点怎么算

(52)*(102)=24

[2+(2/5)]*10=24[2*(2+5)]+10=24(2-5)*(2-10)=24(5-2)*(10-2)=24

2*7+3+7(7+5)*(10-8)4+10+根号下(10*10)(4+4)*(10-7)4*9-(4+8)(4-1)*(9-1)10*(1+1)+43*(3*5-7)5*根号下(5*5)-1没想出来2+9+10+根号下(9)

(2+5)*2+10 (5*10-2)/2 (5-2)(10-2)

最简单的就是3+4+8+9=24(3+(4+9))+83+(4+(9+8))(3+4)+(9+8) 还有,你要知道乘法3*8=24 4*6=24 之后再把里面的数进行相+/-,再相乘~~

共有8种算法,举两种如下:(6+2)*9÷3=24(9-2-3)*6=24

1:(2 + 2 ÷ 5) * 102:(2 + (2 ÷ 5)) * 103:(2 * (2 + 5)) + 104:2 * (2 + 5) + 105:(2 + 5) * 2 + (2 + (2 ÷ 5))22:10 + (2 + 5) * 223:10 + ((2 + 5) * 2)24:10 + (2 * (5 + 2))25:10 + 2 *(5 + 2

(5+7)*(9-7)(5+7)*(9-7)(7+5)*(9-7)(7+5)*(9-7)(9-7)*(5+7)(9-7)*(7+5)(9-7)*(5+7)(9-7)*(7+5) 采纳!

3+4+8+9=7+8+9=15+9=24 再看看别人怎么说的.

这组数可以这样算2*11+9-7=24满意请采纳

clwn.net | hbqpy.net | dzrs.net | wwgt.net | whkt.net | 网站首页 | 网站地图
All rights reserved Powered by www.jclj.net
copyright ©right 2010-2021。
内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com