jclj.net
当前位置:首页 >> 畔独步寻花拼音版 >>

畔独步寻花拼音版

应该是《江畔独步寻花》吧 江畔独步寻花(其一) 江上被花恼不彻,无处告诉只颠狂.走觅南邻爱酒伴,经旬出饮独空床.jiāng pàn dú bù xún huā (qí yī ) jiāng shàng bèi huā nǎo bú chè ,wú chù gào sù zhī diān kuáng .zǒu mì nán lín ài jiǔ bàn ,jīng xún chū yǐn dú kōng chuáng .

《江畔独步寻花》杜甫 huáng sì niáng jiā huā mǎn qī , 黄四娘家花满蹊,qiān duǒ wàn duǒ yā zhī dī . 千朵万朵压枝低.liú lián xì dié shí shí wǔ , 留连戏蝶时时舞,zì zài jiāo yīng qià qià tí . 自在娇莺恰恰啼.【诗文背景】 唐肃宗上元元年

江畔独步寻花 作者:杜甫 黄四娘家花满蹊,千朵万朵压枝低. 留连戏蝶时时舞,自在娇莺恰恰啼. jiāng pàn dú bù xún huā zuò zhě :dù fǔ huáng sì niáng jiā huā mǎn xī ,qiān duǒ wàn duǒ yā zhī dī . liú lián xì dié shí shí wǔ ,zì zài jiāo yīng qià qià tí .

jiāng pàn dú bù xún huā 江畔独步寻花 zuò zhě :dù fǔ 作者:杜甫 huáng sì niáng jiā huā mǎn xī 黄 四 娘 家 花 满 蹊 ,qiān duǒ wàn duǎ yā zhī dī 千 朵 万 朵 压 枝 低 .liú lián xì dié shí shí wǔ 留 连 戏 蝶 时 时 舞 , zì zài jiāo yīng qià qià tí 自 在 娇 莺 恰 恰 啼 .

江畔独步寻花【jiāng pàn dú bù xún huā】唐代:杜甫【táng dài :dù fǔ】 黄师塔前江水东,【huáng shī tǎ qián jiāng shuǐ dōng】春光懒困倚微风.【 chūn guāng lǎn kùn yǐ wēi fēng】桃花一簇开无主,【táo huā yī cù kāi wú zhǔ】可爱深红爱浅红

江(jiāng) 畔(pàn) 独(dú) 步(bù )寻(xún) 花(huā) 其(qí) 二(èr) 唐(táng) 代(dài) 杜(dù) 甫(fǔ) 稠(chóu) 花(huā) 乱(luàn) 蕊(ruǐ) 畏(wèi) 江(jiāng) 滨(bīn),行(xíng) 步(bù) 欹(qī) 危(wēi) 实(shí) 怕(pà) 春(chūn).诗(shī) 酒(jiǔ) 尚(shàng) 堪(kān) 驱(qū) 使(shǐ) 在(zài),未(wèi) 须(xū) 料(liào) 理(lǐ) 白(bái) 头(tóu) 人(rén).

huáng sì niáng jiā huā mǎn qī ,黄四娘家花满蹊,qiān duǒ wàn duǒ yā zhī dī .千朵万朵压枝低.liú lián xì dié shí shí wǔ ,留连戏蝶时时舞,zì zài jiāo yīng qià qià tí .自在娇莺恰恰啼.

xī ,和古谚语“桃李无言,下自成蹊”的,蹊同音.在谚语和杜甫的这首诗中都是小路的意思.这个字还有另一个读音qī (蹊跷).

jiāng pàn dú bù xún huā 江畔独步寻花huáng sì niáng jiā huā mǎn qī ,黄四娘家花满蹊,qiān duǒ wàn duǒ yā zhī dī .千朵万朵压枝低.liú lián xì dié shí shí wǔ ,留连戏蝶时时舞,zì zài jiāo yīng qià qià tí .自在娇莺恰恰啼.

jiāng pàn dú bù xún huā qí liù 江畔独步寻花其六 táng dù fǔ 唐 杜甫 huáng sì niáng jiā huā mǎn qī ,黄四娘家花满蹊,qiān duǒ wàn duǒ yā zhī dī .千朵万朵压枝低.liú lián xì dié shí shí wǔ ,留连戏蝶时时舞,zì zài jiāo yīng qià qià tí .自在娇莺恰恰啼.

网站首页 | 网站地图
All rights reserved Powered by www.jclj.net
copyright ©right 2010-2021。
内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com